اولین همایش باتری لیتیومی- محورهای تخصصی
محورهای همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/12 | 
محورهای همایش  در مورد باتریهای لیتیومی:
 
 • آند، کاتد ،الکترولیت، سپراتور
 •   بسته بندی (Battery Packing)
 •  کاربرد نانو مواد
 • نسلهای نوین
 • کاربرد در صنایع مختلف
 • روشهای نوین بازیافت مواد
 •  مواد جایگزین عناصر گران قیمت
 •   شبیهسازی
 •  سیستم مدیریت حرارتی
 •  تحلیل چرخه عمر با محوریت محیط زیست
 •   امکانسنجی اقتصادی با محوریت خودروهای برقی
 • سایر موارد
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش باتری لیتیومی:
http://lbc2021.iust.ac.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب