اولین همایش باتری لیتیومی- دبیر همایش
دبیر همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/20 | 
{{item.name}} {{item.aff}} مدارک تحصیلی {{ show1 ? 'mdi-chevron-up' : 'mdi-chevron-down' }} مسئولیت های اجرائی {{ show2 ? 'mdi-chevron-up' : 'mdi-chevron-down' }} افتخارات علمی و فرهنگی {{ show3 ? 'mdi-chevron-up' : 'mdi-chevron-down' }} عضویتهای علمی {{ show4 ? 'mdi-chevron-up' : 'mdi-chevron-down' }}
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش باتری لیتیومی:
http://lbc2021.iust.ac.ir/find.php?item=1.86.19.fa
برگشت به اصل مطلب