دومین همایش باتری لیتیومی- تماس با دبیرخانه
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/14 | 

 دبیرخانه همایش:
دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده مهندسی خودرو ، طبقه سوم، دفتر قطب باتری لیتیومی
تلفن : ۵-۷۷۴۹۱۲۲۴-۰۲۱  (لطفا در ساعت اداری تماس گرفته شود.)
فکس : ۷۷۴۹۱۲۲۵-۰۲۱  
کد پستی : ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶  
 آدرس تارنما : www.lbc2024.iust.ac.ir
 آدرس رایانامه :  lbc2024iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش باتری لیتیومی:
http://lbc2021.iust.ac.ir/find-1.77.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب